Cyberprzemoc w szkole

Cyberprzemoc w szkole to palący problem, który zatacza coraz szersze kręgi w erze internetowej. Uczniowie narażeni na agresję, zastraszanie i wykluczenie w świecie wirtualnym doświadczają negatywnych skutków, które przenoszą się także do rzeczywistości. Walka z tym zjawiskiem staje się nie tylko kwestią edukacyjną, lecz również etyczną i społeczną odpowiedzialnością w budowaniu bezpiecznej przestrzeni szkolnej.

 • Małgorzata Łaziuk
 • /
 • 29 sierpnia 2023

Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc to forma agresji i przemocy, która przenosi się na obszar cyfrowy, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, takie jak Internet, media społecznościowe, wiadomości tekstowe czy e-maile. To zjawisko polega na celowym i często uporczywym stosowaniu działań o charakterze obraźliwym, zastraszającym, poniżającym lub szkalującym wobec innych osób.

Jej ofiarami mogą być zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Agresorzy wykorzystują anonimowość i dostępność internetu do naruszania prywatności oraz atakowania emocjonalnie swoich celów. Mogą stosować ją również osoby z bliskiego otoczenia. Przykładowe działania obejmują rozpowszechnianie obraźliwych treści, szkalowanie, upublicznianie prywatnych informacji lub zdjęć bez zgody, groźby oraz wszelkiego rodzaju komentarze lub wiadomości mające na celu obrażenie, czy zastraszenie.

13-latek oddał władzę nad komputerem hakerom13-latek oddał władzę nad komputerem hakerom Małgorzata Łaziuk

Skutki cyberprzemocy mogą być bardzo poważne. Ofiary doświadczają negatywnych konsekwencji emocjonalnych, takich jak lęk, depresja, spadek poczucia własnej wartości oraz izolacja społeczna. Dodatkowo cyberprzemoc może również prowadzić do problemów w szkole lub pracy, a w skrajnych przypadkach nawet wpływać na decyzje ofiar o samobójstwie.

W odpowiedzi na rosnący problem cyberprzemocy wiele krajów wprowadza programy edukacyjne mające na celu zwalczanie tego zjawiska oraz edukowanie społeczeństwa na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w internecie. Właściwa edukacja, świadomość i wspieranie ofiar są kluczowe w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu cyberprzemocy.

Cyberprzemoc w szkole

Jest to realny i bardzo poważny problem, który może negatywnie wpływać na uczniów, ich zdrowie psychiczne oraz ogólną atmosferę edukacyjną. Cyberprzemoc obejmuje różnorodne zachowania agresywne, które przenoszą się do świata online, wykorzystując platformy internetowe oraz media społecznościowe. Oto kilka charakterystycznych przejawów cyberprzemocy w środowisku szkolnym:

 • Obraźliwe treści: Uczniowie mogą publikować obraźliwe komentarze, zdjęcia lub materiały wobec swoich kolegów czy nauczycieli. Mogą to być wyzwiska, insynuacje lub dowolne treści mające na celu poniżenie i obrażenie innej osoby;
  • Szantaż i szkalowanie: Agresorzy mogą grozić publikacją prywatnych informacji lub kompromitujących zdjęć ofiary, aby ją zmusić do pewnych działań lub utrzymać kontrolę nad nią;
   • Fake news i dezinformacja: Rozpowszechnianie fałszywych informacji lub plotek wobec innych uczniów może prowadzić do dezinformacji, oskarżeń oraz niewłaściwego podejścia wobec ofiar;
    • Ostracyzm i wykluczenie: Poprzez ignorowanie, blokowanie, usuwanie z grup czy ignorowanie w mediach społecznościowych, agresorzy mogą wywoływać uczucie wykluczenia oraz izolacji społecznej;
     • Haterstwo (hejterstwo) i trolling: Celowe prowokowanie, wywoływanie kontrowersji, tworzenie nieprzyjemnych komentarzy czy wpisów w celu zwrócenia na siebie uwagi;
      • Kradzież tożsamości: Wirtualne podszywanie się pod inną osobę może prowadzić do szerzenia nieprawdziwych informacji w jej imieniu, co może zaszkodzić reputacji;
       • Zdalne nękanie: Agresorzy wykorzystują technologię, aby kontynuować nękanie także poza murami szkoły, co może prowadzić do braku bezpiecznej przestrzeni dla ofiar.

       Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

       możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

       W obliczu tych przejawów cyberprzemocy, szkoły i instytucje edukacyjne podejmują działania w celu przeciwdziałania temu problemowi. Wprowadzane są programy edukacyjne na temat cyberbezpieczeństwa, zachowania w internecie oraz odpowiedzialności za własne działania online. Wspieranie ofiar oraz ścisła współpraca z rodzicami, nauczycielami i organami ścigania jest kluczowym elementem walki z cyberprzemocą w szkolnym środowisku.

       Jak walczyć z tym zjawiskiem?

       Jest to problem społeczny, który w dzisiejszych czasach narasta wraz z coraz większym udziałem internetu i nowych technologii w życiu codziennym. 

       Przejawy cyberprzemocy w szkole są szczególnie niepokojące, ponieważ uczniowie mogą stać się ofiarami takich zachowań w przestrzeni, która powinna być bezpieczna i wspierająca.

       Walka z takim zjawiskiem wymaga kompleksowego i zintegrowanego podejścia. Edukacja jest kluczowa, ponieważ uczniowie powinni zdobywać wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa, etyki internetowej oraz konsekwencji swoich działań online. Promowanie pozytywnego zachowania oraz budowanie postaw empatii i szacunku może pomóc w zapobieganiu agresji online.

       8(17) 2023 SECURITY MAGAZINE8(17) 2023 SECURITY MAGAZINEMonika Świetlińska

       Dostosowanie stanowiska szkolnego do przeciwdziałania cyberprzemocy oznacza tworzenie zasad postępowania w internecie, które są ściśle przestrzegane. To także edukowanie nauczycieli, rodziców i uczniów o skutkach cyberprzemocy oraz sposobach jej przeciwdziałania.

       W przypadku konkretnych przejawów cyberprzemocy istotne jest szybkie działanie. Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni monitorować zachowania online uczniów, reagować na sytuacje nękania i podejmować działania zarówno wobec agresorów, jak i ofiar. Wsparcie psychologiczne dla ofiar cyberprzemocy jest niezwykle ważne, aby pomóc im przetrwać trudne sytuacje i zrozumieć, że nie są same.

       Włączenie rodziców do procesu przeciwdziałania cyberprzemocy jest kluczowe. Mogą być oni partnerami w edukacji, śledzić zachowania swoich dzieci online oraz reagować na potencjalne przypadki. Wspólna praca pozwala na zacieśnienie więzi między domem a szkołą i na działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów.

       Kampanie edukacyjne, warsztaty oraz wydarzenia mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania te mogą również tworzyć przestrzeń do rozmów na ten temat i podnoszenia kompetencji uczniów w obszarze korzystania z internetu.

       Wreszcie, stosowanie skutecznych sankcji i konsekwencji wobec osób zaangażowanych w cyberprzemoc może działać odstraszająco i pokazywać, że takie zachowanie nie zostanie bezkarnie tolerowane.

       Walka z cyberprzemocą w szkole wymaga ciągłego zaangażowania i współpracy ze strony wszystkich zaangażowanych stron. To proces, który zmierza do stworzenia bezpiecznej, szanującej i wspierającej przestrzeni online dla uczniów, aby mogli swobodnie się rozwijać i uczyć w zdrowym środowisku.

       Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
       Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

       Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

       Najnowsze tematy

       WSPÓŁPRACA

       Blogi tematyczne

       Prawo konsumenckie 2021
       Blog prawa e-commerce
       Prawo konsumenckie
       Security Magazine
       Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
       Kliknij aby wrócić do strony głównej

       Newsletter

       Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!