Czy numer telefonu jest daną osobową?

W Polsce, debata na temat statusu numeru telefonu jako danej osobowej jest złożona i wielowymiarowa, obejmując zarówno interpretacje prawne, jak i orzecznictwo sądowe.

  • Monika Świetlińska
  • /
  • 13 grudnia 2023

Interpretacja prezesa UODO w kontekście numeru telefonu jako danej osobowej

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w Polsce rzucają światło na złożoną naturę numeru telefonu w kontekście ochrony danych osobowych. Zgodnie z tymi decyzjami, numer telefonu, mimo że nie definiuje bezpośrednio tożsamości osoby fizycznej, jest uznawany za ważny element w procesie identyfikacji danej osoby.

Prezes UODO podkreśla, że numer telefonu jest unikalnym identyfikatorem, który umożliwia bezpośredni kontakt z określoną osobą. W praktyce oznacza to, że numer telefonu staje się narzędziem, które może być wykorzystane do nawiązania bezpośredniej komunikacji z osobą, do której numer należy. Ta możliwość bezpośredniego kontaktu otwiera drzwi do dalszej identyfikacji osoby, nawet jeśli początkowo nie znamy jej pełnej tożsamości.

12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE12(21) 2023 SECURITY MAGAZINEMonika Świetlińska

W świetle Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), numer telefonu nabiera dodatkowego znaczenia. RODO wymaga, aby dane osobowe były traktowane z najwyższą starannością, a numer telefonu, jako potencjalny środek do identyfikacji osoby, wpisuje się w tę kategorię. Prezes UODO interpretuje to tak, że numer telefonu, będąc środkiem umożliwiającym identyfikację, automatycznie kwalifikuje się jako dana osobowa.

Ta interpretacja ma znaczące konsekwencje dla ochrony prywatności. Oznacza to, że każde użycie numeru telefonu, które może prowadzić do identyfikacji osoby, musi być traktowane zgodnie z zasadami RODO. Dla przedsiębiorstw i organizacji oznacza to konieczność wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych, takich jak zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę tych informacji.

Wyrok WSA w Warszawie. Numer telefonu jako dana osobowa

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 listopada 2022 r. (sygn. akt II SA/Wa 710/22) wnosi istotny wkład w interpretację statusu numeru telefonu w kontekście ochrony danych osobowych w Polsce. Sąd podkreśla, że numer telefonu może być uznany za daną osobową, ale pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z wyrokiem, ważnym aspektem jest obecność dodatkowych informacji, które w połączeniu z numerem telefonu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Te dodatkowe informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub inne dane, które pozwalają na jednoznaczne określenie tożsamości osoby. W takim kontekście, numer telefonu przestaje być anonimowym identyfikatorem i staje się częścią zestawu danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby.

Jak chronić dane biznesowe w podróży?Jak chronić dane biznesowe w podróży?Katarzyna Leszczak

Ten wyrok ma znaczące implikacje dla ochrony danych osobowych. Wskazuje on, że w przypadkach, gdy numer telefonu jest powiązany z innymi danymi osobowymi, staje się on elementem wrażliwym z punktu widzenia prywatności. Dla przedsiębiorstw i organizacji oznacza to konieczność przemyślanego podejścia do przetwarzania i ochrony takich zestawów danych, aby zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

W praktyce, wyrok ten nakłada na przedsiębiorstwa i organizacje obowiązek dokładnej analizy danych, które przetwarzają. Muszą one rozpoznać, kiedy numer telefonu, w połączeniu z innymi danymi, staje się narzędziem identyfikacji osoby i w związku z tym podlega ochronie jako dana osobowa. To wymaga nie tylko technicznych rozwiązań, ale również świadomości i szkoleń dla pracowników, aby rozumieć i przestrzegać zasad ochrony danych osobowych.

Wytyczne Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych

Grupa Robocza ds. Ochrony Danych, powołana na mocy art. 29, w Opinii 4/2007 stwierdza, że jeśli celem wykorzystania danej informacji jest identyfikacja osoby fizycznej, należy uznać tę informację za daną osobową. Tożsamość osoby może być ustalona bezpośrednio lub pośrednio, np. poprzez numer telefonu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6 listopada 2003 r. (sprawa C-101/2001) potwierdza, że operacja polegająca na zamieszczeniu na stronie internetowej danych różnych osób, w tym numeru telefonu, stanowi „przetwarzanie danych osobowych”.

Dyrektywa o Prywatności i Łączności Elektronicznej

Wyrok WSA w Warszawie z 22 grudnia 2022 r. (sygn. akt II SA/Wa 981/22) odnosi się do dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wskazując, że numer abonenta, będącego osobą fizyczną, stanowi daną osobową.

Dyrektywa ta, wraz z ustawą Prawo telekomunikacyjne, podkreśla ochronę prawa do prywatności i poufności, pozostawiając decyzję o publikacji numeru w spisie abonentów w rękach użytkownika.

Jak odróżnić dane osobowe od innych rodzajów danych?Jak odróżnić dane osobowe od innych rodzajów danych?Damian Jemioło

W świetle polskiego prawa i orzecznictwa, numer telefonu może być traktowany jako dana osobowa, szczególnie gdy jest powiązany z innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Decyzje Prezesa UODO, wyroki WSA w Warszawie, jak również wytyczne Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych i dyrektywy europejskie, tworzą złożony obraz prawny, który podkreśla znaczenie ochrony danych osobowych w kontekście numerów telefonów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!