Do 28 grudnia Twoi pracownicy nie wykonali zawieszonych badań lekarskich? Co ci grozi?

Badania lekarskie i przeszkolenie pracowników w zakresie BHP to jedne z podstawowych obowiązków pracodawcy. Do końca 2023 roku ich zadaniem było zrealizowanie tego obowiązku, który zawieszono z powodu pandemii COVID-10. Jaki kary grożą za niewykonanie tych zadań?

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 3 stycznia 2024

Pandemia "zawiesiła" obowiązki 

Ze względu na pandemię COVID-19, obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP oraz profilaktycznych badań lekarskich przez pracodawców został zawieszony do 1 lipca 2023 roku, kiedy oficjalnie poinformowano, że stan zagrożenia epidemicznego minął. Wówczas dano właścicielom firm czas do 28 grudnia, aby zaległości nadrobić. Jeśli chodzi o szkolenie bhp, to do uzupełnienia braków byli zobowiązani ci pracodawcy, którzy nie zrealizowali tego obowiązku, ponieważ termin szkolenia wypadał w okresie pandemii COVID-19 oraz w czasie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE Monika Świetlińska

Z kolei, kwestia badań lekarskich dotyczy sytuacji, w których badania pracownika tracą ważność 28 grudnia 2028 roku. Chodzi tu o orzeczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wydane przez lekarza innego niż specjalista medycyny pracy oraz orzeczeń wydanych przez lekarza innego niż specjalista medycyny pracy po badaniu kontrolnym pracownika (przeprowadzanego w razie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą).

Także orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. i którym przepisy antycovidowe przedłużyły ważność, stracą ją ostatecznie 28 grudnia 2023 r. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich pracowników.

Co grozi za brak szkolenia BHP?

Zgodnie z kodeksem pracy firmie, która nie przestrzega przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (w tym obowiązku przeszkolenia pracowników), grozi grzywna w wysokości od 1000 aż do 30 000 złotych. Nieprawidłowości związane ze szkoleniami BHP, za które można otrzymać karę, można podzielić na trzy grupy: brak przeprowadzenia szkoleń wstępnych,  niedotrzymanie terminów szkoleń okresowych, brak dokumentacji związanej z przeprowadzonym szkoleniem

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Wszystkie powyższe nieprawidłowości prowadzą do nałożenia mandatu w wysokości kilku tysięcy złotych, ponieważ brak przeprowadzenia szkoleń BHP jest uznawany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Jeśli mimo mandatu dana firma nadal narusza obowiązek przeprowadzenia terminowych szkoleń BHP, druga kara w przeciągu 2 lat od pierwszego mandatu wzrośnie do 5000 złotych.

A co z badaniami?

Kodeks pracy wskazuje, że wykonywanie badań lekarskich to obowiązek zarówno pracodawcy, jak i pracownika. W przypadku pierwszego, nieprzestrzeganie prawa grozi grzywną od 1000 do 30 000 zł. W przypadku gdy w wyniku braku skierowania pracownika na obowiązkowe badania lekarskie pogorszył się stan jego zdrowia, pracodawca może ponosić także odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika.

Jeśli chodzi o pracownika, to w sytuacji, gdy pracodawca kieruje go na badania, musi on się im poddać, ponieważ aktualne badania to jeden z wymogów umożliwiających wykonywanie pracy. Kiedy zabraknie badania, pracownik traci prawo do wynagrodzenia. Artykuł 108 Kodeksu pracy wskazuje, iż pracownicy, którzy nie respektują zasad ustalanych przez pracodawcę, muszą liczyć się z upomnieniem, naganą, karą pieniężną.

Nowe przepisy BHP dla pracowników korzystających z komputerówNowe przepisy BHP dla pracowników korzystających z komputerówKatarzyna Leszczak

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy zaniechanie obowiązków przez pracownika jest w pełni świadome i celowe. Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 10 maja 2010 roku uznał, że polecenie wykonania badania lekarskiego (do czego zalicza się badania okresowe) należy uznać, jako polecenie służbowe. Jeżeli pracownik odmawia wykonania badania, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zakończyć  z nim współpracę i rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Tagi: BHP

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!