Dobre praktyki krajów - liderów kompetencji cyfrowych

Zespół Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (CRKC) KPRM uczestniczył w dwóch wizytach studyjnych, w Hiszpanii i w Irlandii. Ponadto brał udział w specjalnym warsztacie online z udziałem przedstawicieli Holandii, Estonii i Finlandii. Wydarzenia te obfitowały w możliwość zobaczenia, w jaki sposób są wspierane kompetencje cyfrowe w tych krajach.

 • Anna Petynia-Kawa
 • /
 • 26 kwietnia 2023

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce

Decyzją Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2023 r. został wprowadzony Plan Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (PRKC). Łącznie prawie 2,8 miliarda złotych z krajowych i europejskich źródeł zostanie przeznaczone na sfinansowanie działań związanych z PRKC. Skuteczne wdrożenie planu PRKC wymaga ciągłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w tym administracją rządową i samorządową, organizacjami non-profit, przedsiębiorstwami, ekspertami i środowiskami naukowymi.

Planowane wyniki wprowadzenia PRKC do 2030 roku obejmują:

 • Zwiększenie do 80% odsetka osób w wieku 16-74 lata, posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe.
 • Zwiększenie do 40% odsetka osób w wieku 16-74 lata, posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe.
 • Zwiększenie do 6% udziału specjalistów ICT wśród ogółu pracujących.
 • Zwiększenie do 29% udziału kobiet wśród specjalistów ICT.

  Janusz Cieszyński ministrem cyfryzacjiJanusz Cieszyński ministrem cyfryzacjiMonika Świetlińska

Wnioski z wizyt studyjnych w Hiszpanii i Irlandii

Hiszpania znacząco zwiększyła swoje osiągnięcia w dziedzinie cyfryzacji w ciągu ostatnich lat i awansowała z 15. na 7. miejsce w ogólnym rankingu DESI oraz z 17. na 10. miejsce w kategorii "Kapitał ludzki" w okresie od 2015 do 2022 roku. Ten pozytywny wynik został osiągnięty dzięki zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej ważności rozwoju umiejętności cyfrowych, a także dzięki:

 • szerokiej współpracy między prywatnym, publicznym i non-profit sektorem, 
 • wdrożeniu Krajowego Planu na rzecz Kompetencji Cyfrowych (Plan Nacional de Competencias Digitales).

Rząd Hiszpanii przedstawił konkretne rozwiązania w zakresie nabywania umiejętności cyfrowych przez grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym, a Ayuntamiento de Madrid przedstawił swoją wizję budowania usług cyfrowych i sposobów angażowania mieszkańców w korzystanie z tych rozwiązań.

Futbolowa sztuczna inteligencja? Cyfryzacja polskiej piłki nożnej coraz bliżejFutbolowa sztuczna inteligencja? Cyfryzacja polskiej piłki nożnej coraz bliżejMikołaj Frączak

Irlandia (5. miejsce w rankingu ogólnym DESI i 3. miejsce w obszarze „Kapitał ludzki”) skutecznie zainwestowała w zasoby ludzkie i talenty już w latach 70. XX w., co przyczyniło się do sukcesu kraju. Skillnet Ireland — agencja rządowa — wprowadziła strategię rozwijającą kompetencje pracowników i osób na rynku pracy, co utrzymywane jest do dziś bez względu na zmiany polityczne.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Irlandzcy przedstawiciele przedstawili swoje doświadczenia w zakresie wdrażania strategii rozwijających kompetencje cyfrowe. Polscy delegaci byli zainspirowani i zainteresowani tymi doświadczeniami.

Kilka słów o wirtualnym spotkaniu warsztatowym

Spotkanie online przedstawicieli z Estonii, Finlandii i Holandii to przede wszystkim omówienie różnych aspektów kształtowania kompetencji cyfrowych w swoich krajach. Kerli Pozogina z Estonii skupiła się na działaniach wspierających uczniów i nauczycieli, podczas gdy przedstawiciele Finlandii skupili się na lokalnych inicjatywach kształtowania kompetencji cyfrowych w oparciu o koncepcję smart city. Dominiek Veen z Holandii natomiast przedstawiła projekt Katapult Network, który ma na celu podniesienie kompetencji osób aktywnych na rynku pracy poprzez wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Polskie firmy w cyfrowym ogonie EuropyPolskie firmy w cyfrowym ogonie EuropyMikołaj Frączak

Komisja Europejska finansuje Instrument Wsparcia Technicznego dla krajów UE

Projekt, którego celem jest wsparcie polskich władz w wdrażaniu Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, jest finansowany przez UE poprzez Instrument Wsparcia Technicznego, zarządzany przez Dyrekcję Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych, oraz realizowany przez konsorcjum międzynarodowe (PwC Polska, PwC Netherlands, Carsa Consulting oraz CINOP). Program ten zapewnia państwom członkowskim UE specjalistyczną wiedzę, dostosowaną do ich potrzeb, w celu projektowania i skutecznego wdrażania reform, na przykład w dziedzinie transformacji ekologicznej i cyfrowej, i jest finansowany przez KE bez wymaganego współfinansowania ze strony państw członkowskich.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!