Kiedy ochroniarz może użyć siły fizycznej?

Czy bycie ochroniarzem uprawnia do używania tzw. środków przymusu bezpośredniego? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach? A co jeśli przekroczy się granice? Czy ochroniarz może zostać wtedy ukarany?

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 10 stycznia 2024

Jakie uprawnienia trzeba posiadać

Osoba, która pracuje jako ochroniarz i chce korzystać z przysługujących jej praw musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Tylko taki wpis powoduje, że oficjalnie można wykonywać zadania jako pracownik ochrony u klientów na stałe lub pojawiać się u nich w razie potrzeby. Wtedy można też zajmować się obsługą systemów alarmowych oraz innych urządzeń używanych w firmach ochroniarskich. Wpis umożliwia też przewożenie pieniędzy oraz innych cennych rzeczy klientów.

Tylko osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, może podjąć pracę jako pracownik ochrony specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO) lub umundurowanych wewnętrznych służb ochrony (WSO), a także organizować pracę pracowników ochrony, którzy nie mają wpisu na listę.

12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE Monika Świetlińska

Wpis umożliwia również pracę w charakterze pracownika ochrony w miejscach ważnych dla obronności i interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Są to na przykład zakłady wojskowe, porty morskie i lotniska, elektrownie i ciepłownie, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, muzea, archiwa państwowe.

Jakie uprawnienia ma pracownik ochrony fizycznej 

Wpis na listę uprawniać do użycia siły w przypadku obrony lub próby obezwładnienia, użycia kajdanek na ręce, pałek oraz psów obronnych, ręcznych miotaczy gazu lub paralizatorów.

Z możliwości korzystania ze środków przymusu bezpośredniego, nawet będąc wykwalifikowanym ochroniarzem, można skorzystać w określonych przypadkach. Pierwszy, to konieczność obrony własnej. Drugi, to obezwładnienie oraz przetransportowanie danej osoby, ale bez prawa ataku. Pracownicy firmy ochroniarskiej posiadają również kajdanki, które mogą zakładać na ręce. Ponadto ochrona dysponuje pałkami, a także gazem łzawiącym. Ochrona nie może jednak stosować przymusu bezpośredniego bez przyczyny. Oto przykładowe sytuacje, które umożliwiają jego zastosowanie:

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

  • w celu przeciwstawienia się bezpośredniemu i bezprawnemu atakowi na życie i zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby,
  • przeciwdziałanie bezpośredniemu zamachowi na zabezpieczane mienie,
  • przeciwdziałanie dewastacji mienia,
  •  w celu ujęcia, przeciwdziałania ucieczce lub w trakcie pościgu,
  • przeciwdziałanie czynnemu oporowi.
  • Wszystkie te czynności obowiązują na terenie zabezpieczanego obiektu. Jak jest poza nim? Poza tym obszarem środki przymusu można zastosować w trakcie konwoju lub doprowadzenia ujętej osoby.

Do 5 lat wiezienia za niewłaściwe użycie siły

Używając siły fizycznej, pracownik ochrony nie może zadawać uderzeń i kopnięć. Chyba że działa w ramach obrony koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na życie, zdrowie lub chronione mienie. Wtedy zadawanie uderzeń — w ramach obrony własnej — jest dopuszczalne.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z agencją ochrony? PodpowiadamyNa co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z agencją ochrony? PodpowiadamyRafał Stępniewski

W zależności od sytuacji ochroniarz może używać innych środków przymusu bezpośredniego — kajdanki, pałka obronna, gaz, pies obronny, paralizator. Pracownik ochrony musi ściśle przestrzegać zasad ich użycia, które precyzyjnie określa ustawa ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Jeśli ochroniarz użyje środka przymusu bezpośredniego w sposób nieadekwatny i nieproporcjonalny do zagrożenia, może ponieść za to odpowiedzialność karną. Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył uprawnienia, naruszając dobro osobiste człowieka, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Chociaż pracownicy ochrony mają uprawnienia do użycia siły fizycznej w ramach realizowania działań ochronnych, muszą oni działać z pełnym poszanowaniem praw człowieka i określonych zasad. Użycie siły powinno być stosowane z największą ostrożnością, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo interweniującego, jak i osoby, wobec której  następuje interakcja. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!