Masz problem z usługą telekomunikacyjną? Złóż reklamację!

Wielu osobom wydaje się, że czasy zawodność usług telekomunikacyjnych powoli odeszły do lamusa. Nic bardziej błędnego. Zaawansowana technologia tylko spotęgowała problemy związanych z korzystaniem z usług cyfrowych. Warto pamiętać, że zarówno prawo telekomunikacyjne jak i prawa konsumenta umożliwiają dochodzenie roszczeń.

  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 19 listopada 2021

Kiedy składamy reklamację na usługi telekomunikacyjne?

Reklamację na usługę telekomunikacyjną można złożyć za niedotrzymanie z winy przedsiębiorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu.Ponadto reklamacja przysługuje za niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usługi. Żądać satysfakcji możemy również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej oraz nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia tejże usługi. Reklamację taką można złożyć pisemnie, telefonicznie, mailowo lub ustnie.

Jakie dane podajemy w reklamacji?

W reklamacji trzeba podać: imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres, numer ewidencyjny z rachunku lub numer telefonu, co reklamujecie i za jaki okres, okoliczności uzasadniające reklamację, wysokość odszkodowania, jeśli takiego żądacie oraz numer konta bankowego lub adres do wypłaty odszkodowania wraz z datą zawarcia umowy, jeśli reklamujecie niedotrzymanie terminu rozpoczęcia świadczenia usług. Na reklamacji pisemnej należy się bezwzględnie podpisać. Podobnie jak wysyłamy wersję zeskanowaną.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

TOP 5 narzędzi do bezpiecznego przesyłania dużych plikówTOP 5 narzędzi do bezpiecznego przesyłania dużych plikówMichał Górecki

Ramy czasowe dotyczące reklamacji

Należy pamiętać, że jeśli reklamacja nie będzie kompletna – dostawca poprosi cię o uzupełnienie. Brak uzupełnienia oznacza pozostawienie jej bez rozpatrzenia. Zawsze macie 12 miesięcy na złożenie reklamacji. Po tym terminie dostawca może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia. Dostawca usług ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Jeśli nie odpowie w terminie, oznacza to, że reklamacja została uwzględniona.

Co powinna zawierać odpowiedź na reklamację?

Przede wszystkim nazwę jednostki dostawcy rozpatrującej reklamację, wskazanie dnia złożenia reklamacji, informację o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji — określenie wysokości odszkodowania i terminu jego wypłaty. Powinno się tam znaleźć także pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dalszego dochodzenia roszczeń. W przypadku odmowy operator musi wpisać tam uzasadnienie, jeśli reklamacja została rozpatrzona negatywnie. Pod takim dokumentem powinien się ktoś podpisać ze strony operatora lub w jego imieniu.

Jakie przysługuje odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania określa regulamin usługi. Dostawcy usług telekomunikacyjnych odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej zgodnie z Kodeksem cywilnym. Jeśli odpowiedź dostawcy usług na reklamację nie jest satysfakcjonująca, można skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pozasądowe rozwiązywanie sporów daje możliwość polubownego zakończenia sprawy szybciej i taniej niż przez sąd powszechny.

Źródło: Centrum Informacji Konsumenckiej cik.uke.gov.pl/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!