Jakie mamy podstawy prawne do bycia „zapomnianym” w internecie?

Korzystając na co dzień z sieci, wydaje nam się, że dostęp do internetu jest najważniejszą sprawą na świecie. Jednak czasem liczby subskrypcji, loginów, newsletterów jest tak wielka, że mamy ochotę odciąć się od internetu na zawsze.

  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 19 listopada 2021

W takich sytuacjach należy jednak pamiętać, że większości przypadków) podane przez nas dane, loginy, hasła, adresy e-mail są przechowywane na serwerach wielu firm. Jeszcze do niedawna na rynku panowała wolnoamerykanka w tej kwestii. Na szczęście rozwiązania prawne wprowadzone między innymi przez Unię Europejską zmusiło koncerny technologiczne i małe firmy do zaprzestania procederu przechowywania, gromadzenia i analizy naszych danych bez celu.

Prawo do bycia zapomnianym, czyli co?

Prawo do bycia „zapomnianym” to przede wszystkim prawo do usunięcia danych wtedy, kiedy przestają być potrzebne, albo kiedy ustaje podstawa, na której oparte było przetwarzanie tychże danych. Przesłanki pozwalające na skorzystanie z tego prawa przez osoby fizyczne reguluje art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej powszechnie RODO (lub z jęz. angielskiego – GDPR).

Kiedy przysługuje prawo do bycia „zapomnianym”?

Między innymi wtedy gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Ponadto kiedy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Dotyczy to też osoby, która wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy takich działań.

Czym jest Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i jakie ma zadania?Czym jest Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i jakie ma zadania?Rafał Stępniewski

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Prawo do bycia zapomnianym działa również, jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem czy zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Jak działa RODO?

Rozporządzenie RODO we wszystkich państwach Unii Europejskiej stosowane jest bezpośrednio, co oznacza, że administratorzy danych osobowych mają wszędzie te same obowiązki, a osoby, których dane są przetwarzane — te same prawa. Rozporządzenie stanowi, że jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, to ma nie tylko obowiązek usunąć te dane ze swoich baz, ale także, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji, podjąć działania mające na celu poinformowanie administratorów przetwarzających udostępnione przez niego dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych informacji lub ich replikacje. Istotnie wzmacnia to prawo do bycia „zapomnianym”.

Prawo do bycia zapomnianym to tez kwestia indywidualna

Do każdego przypadku korzystania z prawa do „zapomnienia” trzeba podchodzić indywidualnie i ze świadomością, że – niezależnie od trudności technicznych – prawo to nie zawsze będzie mogło być zastosowane. Stanie się tak wtedy gdy osoba fizyczna nie może usunąć wcześniej upublicznionych danych, lub jeśli naruszałoby to prawo innych osób do korzystania z wolności wypowiedzi, lub prawa do informacji.

Prawo do bycia „zapomnianym” to jeden z najistotniejszych elementów obowiązujących obecnie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Źródło: Centrum Informacji Konsumenckiej cik.uke.gov.pl/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!