UODO chce chronić prywatność małżonków funkcjonariuszy publicznych

Prezes UODO, Mirosław Wróblewski, skrytykował projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych, wskazując na nadmierną ingerencję w prywatność małżonków funkcjonariuszy publicznych. Podkreślił, że zasada transparentności nie powinna naruszać ochrony danych, apelując o ocenę wpływu projektu na prywatność zgodnie z RODO i konieczność przemyślenia jego zakresu.

  • Monika Świetlińska
  • /
  • 26 lutego 2024

Cel regulacji i ocena ryzyka

Projekt ustawy mający na celu zwiększenie transparentności aktywności zarobkowej ważnych funkcjonariuszy publicznych i ich małżonków spotkało się z zastrzeżeniami ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Mirosława Wróblewskiego.

UODO zaznaczyło, że mimo zrozumiałych intencji projektu, jego realizacja niesie za sobą ryzyko naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, związane z gromadzeniem i długotrwałym przetwarzaniem znacznej ilości informacji, które dodatkowo miałyby być publicznie dostępne bez ograniczeń czasowych.

2(23) 2024 SECURITY MAGAZINE2(23) 2024 SECURITY MAGAZINERafał Stępniewski

- Zdaniem UODO informacja o sytuacji majątkowej małżonka osoby pełniącej funkcję publiczną nie stanowi informacji o działalności tej osoby, lecz o sytuacji osoby z jej rodziny. Zwraca uwagę, że informacja ta, zgodnie z projektem, stanie się publiczną. Dlatego zdaniem UODO projektodawca powinien wziąć pod uwagę zasadę minimalizacji danych, określoną w RODO, przepisy Konstytucji RP i przeanalizować to zagadnienie pod kątem wykazania niezbędności pozyskiwania i dalszego przetwarzania takich danych — podkreśliło UODO.

Takie działanie może prowadzić do poważnego ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w tym zasad minimalizacji danych, ograniczenia celu przetwarzania oraz zasady prawidłowości, co jest niezgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Z uwagi na to, prezes UODO zarekomendował przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych, która umożliwiłaby projektodawcy przeprowadzenie testu niezbędności i proporcjonalności wprowadzanych rozwiązań.

Oprócz tego, w projekcie ustawy zastrzeżenia budzi również zakres czasowy, w jakim informacje mają być ujawniane, a mianowicie 10 lat wstecz. Tak długotrwałe przetwarzanie danych osobowych, zwłaszcza dotyczących majątku odrębnego małżonków osób pełniących funkcje publiczne, może wpływać na ich prywatność oraz autonomię informacyjną, co stoi w sprzeczności z zasadami konstytucyjnymi oraz RODO.

Prezes UODO zwrócił również uwagę na konieczność ograniczenia przechowywania danych osobowych, wskazując na obecne przepisy, które przewidują, że oświadczenia majątkowe powinny być przechowywane przez okres 6 lat. Projekt ustawy, nie określając jednoznacznie okresu publikacji tych danych, stwarza ryzyko ich długotrwałego ujawniania, co może być niezgodne z zasadą ograniczenia przechowywania danych osobowych.

Zgodność z przepisami o ochronie danych

W swojej opinii prezes UODO podkreślił, że każda zmiana w przetwarzaniu danych osobowych musi uwzględniać zasady RODO.

Projekt ustawy, zakładający ujawnienie w oświadczeniach majątkowych danych dotyczących majątku odrębnego małżonków osób pełniących funkcje publiczne, budzi wątpliwości UODO z punktu widzenia ochrony prywatności i zasady minimalizacji danych. Prezes UODO zauważył że przetwarzanie informacji na temat majątku odrębnego małżonka stanowi nowość w polskim porządku prawnym i nie była dotychczas wymagana ani w kontekście działalności gospodarczej, ani na szczeblu samorządu terytorialnego.

Zdaniem UODO, takie przetwarzanie danych może naruszać konstytucyjne prawa do prywatności i autonomii informacyjnej, w związku z czym projektodawca powinien dokładniej rozważyć niezbędność i proporcjonalność takiego rozwiązania. Należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych osobowych, aby zminimalizować ryzyko naruszenia RODO i zapewnić zgodność projektu z konstytucyjnymi zasadami ochrony danych osobowych.

Tragedie po ujawnieniu prywatności. UODO interweniujeTragedie po ujawnieniu prywatności. UODO interweniujeMonika Świetlińska

Prezes UODO zwrócił również uwagę na konieczność wyważenia prawa do informacji publicznej z ochroną danych osobowych. Wskazał na ryzyko związane z długoterminowym przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych bez jasno określonego limitu czasowego, co może prowadzić do niepotrzebnego naruszenia prywatności osób objętych regulacją.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!