Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w hotelu. Najważniejsze aspekty

Ochrona przeciwpożarowa w hotelu musi być zatwierdzona przez straż pożarną. Jakie warunki trzeba spełnić, aby takie zatwierdzenie pozyskać? Co jest najczęstszą przyczyną pożarów w hotelach?

 • Joanna Gościńska
 • /
 • 30 sierpnia 2023

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Dla większości ochrona przeciwpożarowa kojarzona jest z pożarem, strażą pożarną i z prowadzonymi działaniami ratowniczymi. To pojęcie bardziej szerokie. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ochrona ppoż. to:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zapewnienie odpowiednich sił i środków do ich zwalczania,
 • prowadzenie działań ratowniczych.

Jakie warunki przeciwpożarowe powinien spełniać hotel?

Ochronę przeciwpożarową musi zapewnić zarówno swoim pracownikom jak gościom hotel. To czy dany obiekt spełnia normy w tym zakresie, czy nie, ocenia straż pożarna. Zdobycie zgody powyższych służb na użytkowanie budynku pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymaga, aby budynek i urządzenia z nim związane były projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia powinny zapewniać:

Systemy przeciwpożarowe — jak działają?Systemy przeciwpożarowe — jak działają?Rafał Stępniewski

 • zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
 • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
 • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

Jakie są najczęstsze przyczyny pożaru w hotelu?

Najczęstszymi przyczynami pożaru w hotelach są:

 • kuchnia i gastronomia – 45 proc. –
 •  materiały łatwopalne – 10 proc.
 • ogrzewanie – 9 proc.
 • pralnia (suszarki, pralki) – 9 proc.
 • podpalenia – 8 proc.
 •  elektryka – 6 proc.
 • inne – 12 proc.

Powyższą informację należy rozpatrywać jeszcze w kontekście strat: pożary związane z kuchnią i gotowaniem są w 97 proc. pożarami małymi i ograniczonymi. Pożary spowodowane materiałami łatwopalnymi są odpowiedzialne za 79 proc. przypadków śmiertelnych. Ponad 90 proc. wypadków śmiertelnych spowodowanych jest zatruciem tlenkiem węgla, ponad 70 proc. ofiar ginie w pokojach. Jak to wygląda w Unii Europejskiej? Najbardziej wiarygodną informacją o liczbie pożarów hotelowych w krajach Unii Europejskiej są dane zebrane od Związku Operatorów Turystyki, którzy jak wiadomo ponoszą ogromną odpowiedzialność za to, co się dzieje w trakcie imprez i wycieczek przez nich sprzedawanych.

Kto odpowiada za ochronę przeciwpożarową?Kto odpowiada za ochronę przeciwpożarową? Michał Górecki

Tym samym informacje o poziomie bezpieczeństwa hoteli i o pożarach są bardzo szczegółowe. Wynika z nich, że na terenie Unii rocznie wybucha średnio ok. 6,6 tys. pożarów, których przyczyny rozkładają się statystycznie bardzo podobnie jak w USA. Managment, Building, System Methodology Najbardziej popularny wśród hoteli w UE jest dokument zwany MBS (Managment, Building, System) Methodology wypracowany przez HOTREC (konfederacja krajowych stowarzyszeń hoteli i restauracji w Unii Europejskiej) po konsultacjach z szerokim gronem specjalistów z branż hotelarskiej, organizatorów turystyki i bezpieczeństwa pożarowego oraz odpowiadających im komisji europejskich.


 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!