BHP: Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

To jest scenariusz, którego absolutnie nikomu nie życzymy. Niestety, zdarzenia kwalifikowane jako wypadek przy pracy mogą się zdarzyć w każdej firmie. Nawet takiej, gdzie charakter pracy nie jest szczególnie niebezpieczny. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z wypadkami?

  • Michał Górecki
  • /
  • 12 września 2022

Czym jest wypadek przy pracy? 

Wypadek przy pracy to zgodnie z definicją zapisaną w Ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2022 nr 199 poz. 1673) nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. 

Zgodnie z prawem o wypadku przy pracy mówimy o takim zdarzeniu w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, a także poleceń swoich przełożonych. Tak samo dzieje się w sytuacji, w której pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia. O wypadku przy pracy mówimy także w okolicznościach, w których do zdarzenia doszło w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązków służbowych. 

O wypadku przy pracy mówimy również w przypadku zdarzeń w czasie podróży służbowej. Tu jednak istnieje ważne zastrzeżenie. Prawo wyłącza w tym przypadku sytuację, w której wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie ma związku z wykonywaniem powierzonych zadań.

Wypadek przy pracy to także zdarzenie, do którego doszło w czasie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz podczas wykonywania zadań, które zostały zlecone przez organizacje związkowe. 

Obowiązki związane z wypadkiem przy pracy

Obowiązki związane z wypadkiem przy pracy, nakłada Kodeks pracy, a konkretnie artykuł 234. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia pracodawca ma obowiązek – po pierwsze wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia. Po drugie (i oczywiste) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy. Trzeci obowiązek dotyczy zastosowania środków, które mają zapobiegać podobnym wypadkom w przyszłości. 

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Kiedy wypadek poza zakładem pracy można uznać za taki, który powstał w godzinach pracy pracownika?Kiedy wypadek poza zakładem pracy można uznać za taki, który powstał w godzinach pracy pracownika?Mikołaj Frączak

Inne obowiązki pracodawcy

Ponadto prawo nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia rejestru wypadków, do jakich doszło przy pracy. Obowiązkowe jest również przechowywanie protokołu ustalenia okoliczności oraz przyczyn zdarzenia wraz ze wszelką inną dokumentacją powypadkową przez 10 kolejnych lat. 

Śmiertelny, ciężki i zbiorowy wypadek przy pracy

Jeżeli dojdzie do wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o zdarzeniu właściwego terytorialnie okręgowego inspektora pracy 

oraz prokuratora. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!