Jakie są prawne aspekty używania siły przez pracowników ochrony?

Używanie siły przez pracowników ochrony w Polsce jest regulowane przez szereg przepisów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno interweniujących, jak i osób objętych interwencją. Znajomość tych regulacji jest istotna dla ochroniarzy, aby ich działania były zgodne z prawem i nie prowadziły do odpowiedzialności karnej.

 • Monika Świetlińska
 • /
 • 24 maja 2024

Ramy prawne użycia siły przez pracowników ochrony

Podstawą prawną użycia siły przez pracowników ochrony w Polsce są dwie ustawy: Ustawa o ochronie osób i mienia oraz Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Pierwsza z nich określa ogólne zasady i przypadki, w których ochroniarz ma prawo użyć siły fizycznej.

Natomiast druga szczegółowo reguluje zasady i procedury stosowania środków przymusu bezpośredniego, takich jak kajdanki, pałki obronne, gaz pieprzowy, paralizatory, a także psy obronne. Przepisy te mają zapewnić, że użycie siły jest proporcjonalne do zagrożenia i nie powoduje nadmiernych szkód.

Jak czytać najnowsze wydanie "Security Magazine"?Jak czytać najnowsze wydanie "Security Magazine"? Monika Świetlińska

Zgodnie z ustawą siła fizyczna może być użyta w sytuacjach takich jak obrona konieczna przed bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia. W takich przypadkach ochroniarz może działać w granicach chronionych obszarów, a także poza nimi, jeśli zapewnia bezpieczeństwo konwoju.

Użycie środków przymusu bezpośredniego musi być zawsze zgodne z zasadami proporcjonalności i minimalizacji szkód, co oznacza, że siła powinna być adekwatna do zagrożenia i wyrządzać możliwie najmniejszą szkodę​.

Zasady użycia siły

Pracownicy ochrony nie mają prawa zadawać uderzeń, chyba że działają w ramach obrony koniecznej. W przypadku innych środków przymusu, takich jak kajdanki, pałki obronne czy paralizatory, istnieją szczegółowe wytyczne co do ich stosowania.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Na przykład, pałki obronne nie mogą być używane wobec osób stawiających bierny opór, a uderzenia pałką nie mogą być zadawane w głowę, szyję, brzuch czy inne wrażliwe części ciała​.

Odpowiedzialność karna za nadużycia

Pracownicy ochrony, którzy przekroczą swoje uprawnienia i użyją środków przymusu bezpośredniego w sposób nieadekwatny do sytuacji, mogą ponieść odpowiedzialność karną. Ustawodawstwo w Polsce przewiduje surowe konsekwencje dla ochroniarzy, którzy nadużyją swojej władzy.

Zgodnie z przepisami, za przekroczenie uprawnień i naruszenie dóbr osobistych człowieka, ochroniarz może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do lat 5. Sankcje te mają na celu zapobieganie nadużyciom i zapewnienie, że użycie siły jest zawsze proporcjonalne do zagrożenia.

W jaki sposób firma mierzy efekty pracy?W jaki sposób firma mierzy efekty pracy?Katarzyna Leszczak

Przekroczenie uprawnień może obejmować użycie siły fizycznej lub środków przymusu w sytuacjach, które tego nie wymagają, lub zastosowanie tych środków w sposób nieadekwatny do zagrożenia. Przykładem może być stosowanie gazu pieprzowego wobec osoby, która nie stwarza bezpośredniego zagrożenia, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla poszkodowanego oraz odpowiedzialności karnej dla ochroniarza​.

Praktyczne porady dla pracowników ochrony

  1. Regularne uczestnictwo w szkoleniach z zakresu użycia siły i środków przymusu bezpośredniego jest podstawą. Wiedza teoretyczna i praktyczna pomaga uniknąć błędów w realnych sytuacjach.
  2. Każde użycie siły powinno być dokładnie udokumentowane. Należy sporządzać raporty z interwencji, co może być istotne w przypadku ewentualnych postępowań prawnych.
   1. Używając siły, zawsze należy pamiętać o zasadzie proporcjonalności i minimalizacji szkód. Działania powinny być podejmowane z najwyższą ostrożnością, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo własne, jak i osób trzecich.

    Znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących użycia siły przez pracowników ochrony nie tylko zwiększa efektywność działań, ale również minimalizuje ryzyko odpowiedzialności prawnej. 

    Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
    Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

    Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

    Najnowsze tematy

    WSPÓŁPRACA

    Blogi tematyczne

    Prawo konsumenckie 2021
    Blog prawa e-commerce
    Prawo konsumenckie
    Security Magazine
    Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
    Kliknij aby wrócić do strony głównej

    Newsletter

    Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!