Nie działa internet? Sprawdź, kiedy możesz liczyć na odszkodowanie

Awarie internetu u operatorów to w zasadzie standard, mierzymy się z nimi od lat. Niezależnie od wykorzystywanej technologii. Zarówno w przypadku dostępu do internetu szerokopasmowego czy światłowodu, jak i również do internetu mobilnego, czasem po prostu nic nie działa. Jakie mamy prawa jako konsumenci? Na szczęście odpowiednie przepisy regulują te kwestie.

  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 1 listopada 2021

Nie działa internet? Zajrzyj do umowy z operatorem

Jakie roszczenia przysługują abonentowi, gdy operator w ogóle nie świadczy usługi, czyli de facto nie można połączyć się z internetem? Zgodnie z art. 56 ust. 3 pkt 15 Prawa telekomunikacyjnego dostawca usług jest zobowiązany do określenia w umowie zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz zasad i terminów jego wypłaty. To podstawowe zasady, jakie powinny obowiązywać pomiędzy operatorami i dostawcami usług a użytkownikami.

Nie działa internet? Operator musi go dostarczać

Oczywiście zapisy w umowie mogą się różnić w zależności od firmy. Należy pamiętać, że poszczególni operatorzy mogą w różny sposób ustalać przysługujące abonentowi w takich przypadkach roszczenia. Dlatego też należy zwrócić uwagę na swoje uprawnienia zawarte umowie lub w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, płatnej okresowo abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.

Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo trwająca dłużej niż 12 godzin, abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Jak wzmocnić sygnał internetowy?Jak wzmocnić sygnał internetowy?Anna Malinowska

Nie działa internet? Sprawdź, kiedy nie przysługuje odszkodowanie

Nie zawsze otrzymamy zwrot opłaty abonamentowej oraz innych opłat za korzystanie z internetu, który nie został dostarczony. Ustawodawca stworzył szereg wyjątków, które mogą to uniemożliwić. Wynika to ogólnych problemów związanych z działaniem sieci, ale niezależnych od usługodawcy. Dlatego odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin. To niewiele przerw w ciągu 30 dni okresu rozliczeniowego, a dzięki nim operator może usprawniać i naprawiać działanie dostarczanych usług.

Awaria internetu? Operator nie może być zawsze winny

Warto też podkreślić, że zgodnie z art. 104 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który odsyła do Kodeksu cywilnego, dostawca internetu nie odpowiada za brak wykonania usługi albo jej nienależyte wykonanie, jeżeli nie ponosi za to odpowiedzialności. Chodzi np. o przypadki, gdy brak dostępu do internetu spowodowany jest siłą wyższą (np. powodzią).

Pierwsze uruchomienie internetu? Niezwłocznie

Oczywiście prawo telekomunikacyjne reguluje też kwestię, jak długo trzeba czekać na uruchomienie usługi dostępu do internetu, jaką wykupiliśmy. Termin uruchomienia dostępu do internetu u nowego klienta powinien zostać określony w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 56 ust. 3 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego w umowie o świadczenie tego typu usług powinny znaleźć się postanowienia określające termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług. W każdej sytuacji powinno się to stać niezwłocznie, aby czas oczekiwania był jak najkrótszy. C o do zasady, operator powinien pobierać opłatę wyłącznie od momentu, kiedy usługa zaczyna działać.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!