Odprawa ekonomiczna. Co to jest?

Warto znać prawa pracownika. Jednym z nich jest możliwość uzyskania przez niego świadczenia pieniężnego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, które wynika ze szczególnych powodów, które nie dotyczą pracownika. W takiej sytuacji ma on czasami prawo do odprawy ekonomicznej

  • Anna Petynia-Kawa
  • /
  • 17 marca 2023

Przepisy regulujące wypłatę odprawy ekonomicznej

Kwestię, czy pracownik może otrzymać przy zwolnieniu z pracy świadczenie pieniężne w związku z rozwiązaniem umowy o pracę jest zapisane w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.).

Jak zakomunikować pracownikowi zwolnienie?Jak zakomunikować pracownikowi zwolnienie?Michał Górecki

Wysokość przysługującej pracownikowi odprawy ekonomicznej jest zależna wyłącznie od stażu pracy w danym zakładzie pracy. Zgodnie z art. 8 wspomnianej wcześniej ustawy wynosi ona odpowiednio równowartość:
  • 1-miesięcznego wynagrodzenia (w przypadku stażu pracy poniżej 2 lat), 
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia (w przypadku stażu powyżej 2 lat, a mniej niż 8 lat), 
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia (w przypadku stażu pracy powyżej 8 lat). 
Roszczenie o zapłatę odprawy staje się wymagalne w ostatnim dniu trwania umowy o pracę i już wtedy powinno być pracownikowi wypłacone.

Pracownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co robić?Pracownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co robić?Rafał Stępniewski

Zwolnienia grupowe — czy można otrzymać odprawę ekonomiczną? 

Jeśli pracownik zakładu pracy jest zwalniany w ramach tak zwanych zwolnień grupowych, jak również zwolnienia indywidualnego, również ma możliwość otrzymania odprawy ekonomicznej. By ją otrzymać musi on jednak spełnić łącznie trzy przesłanki: 

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

  • pracodawca musi zatrudniać powyżej 20 pracowników w momencie składania pracownikowi oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy lub podpisywania zgodnego oświadczenia w sprawie rozwiązania umowy,

  • musi dojść do rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron lub  w trybie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę,

  • wyłączną przyczyną rozwiązania umowy musi być przyczyna niedotycząca pracownika (m.in. przyczyna ekonomiczno-finansowa lub organizacyjno-strukturalna, taka jak likwidacja stanowiska pracy, restrukturyzacja zakładu pracy, upadłość lub likwidacja pracodawcy). 

Kto nie może liczyć na otrzymanie odprawy ekonomicznej? 

Odprawy ekonomicznej nie uzyska pracownik, który został zwolniony ze swojej winy. Przykładowo, powodem ustania stosunku pracy nie może być nieefektywność w pracy, niewykonanie jakiegoś polecenia pracodawcy albo utrata uprawnień do wykonywania pracy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!