Technologia rozpoznawania twarzy. Jakie mamy prawa?

UODO, czyli urząd zajmujący się ochroną danych osobowych opublikował zasady, jakie należy stosować podczas używania technologii rozpoznawania twarzy, aby zapewnić zgodność m.in. z prawem ochrony danych osobowych.

  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 28 października 2021

Czym jest technologia rozpoznawania twarzy?

Rozpoznawanie twarzy to automatyczne przetwarzanie obrazów cyfrowych zawierających twarze osób w celu identyfikacji lub weryfikacji tych osób za pomocą szablonów twarzy. Zastosowania tej technologii są liczne i zróżnicowane, a niektóre z nich mogą poważnie naruszać prawa osób, których dane dotyczą.

Integracja technologii rozpoznawania twarzy z istniejącymi systemami nadzoru stwarza poważne zagrożenie dla prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, a także dla innych praw podstawowych, ponieważ korzystanie z tych technologii nie zawsze wymaga świadomości lub współpracy osób, których dane biometryczne są przetwarzane, biorąc pod uwagę na przykład możliwość dostępu do cyfrowych obrazów osób w Internecie.

Jakie są główne wytyczne dot. rozpoznawania twarzy?

Dlatego w celu ujednolicenia zasad i podejścia do technologii face recognition, jeden z komitetów Rady Europy przyjął „Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy”. Dokument dotyczy zastosowań technologii rozpoznawania twarzy, w tym technologii rozpoznawania twarzy na żywo. Wytyczne zawierają wiele wskazówek w odniesieniu do zasad, które powinny być przestrzegane i stosowane w celu zapewnienie nienaruszalności godności ludzkiej, praw człowieka i podstawowych wolności każdej osoby, w tym prawa do ochrony danych osobowych.

Płatność za pomocą twarzy. Czy to bezpieczna technologia?Płatność za pomocą twarzy. Czy to bezpieczna technologia?Michał Górecki

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Wśród zaleceń skierowanych do ustawodawców i decydentów wskazano kwestie zgodności z prawem, niezbędnego zaangażowanie organów nadzorczych, certyfikacji oraz konieczności podnoszenia świadomości. W dokumencie wskazano również zalecenia dla branż takich jak twórcy, producenci i dostawcy usług IT, tak by w tej dziedzinie również zadbano o przestrzeganie ochrony danych osobowych w kontekście m.in. jakości przetwarzanych danych i algorytmów, niezawodności wykorzystanych narzędzi, a także świadomości i rozliczalności. Dokument zawiera także wskazówki w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.

Rozpoznawanie twarzy – najważniejsze prawa

Należy pamiętać, że korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy wyłącznie w celu określenia koloru skóry, przekonań religijnych lub innych, płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, wieku, stanu zdrowia lub stanu społecznego danej osoby powinno być zabronione, chyba że prawo przewiduje odpowiednie zabezpieczenia w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka dyskryminacji.

Podobnie, rozpoznawanie emocji można również przeprowadzić za pomocą technologii rozpoznawania twarzy, aby prawdopodobnie wykryć cechy osobowości, uczucia, zdrowie psychiczne lub zaangażowanie pracowników na podstawie obrazów twarzy. Powiązanie rozpoznania emocji, na przykład, z zatrudnianiem personelu, dostępem do ubezpieczenia, edukacją, może stanowić poważne zagrożenie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, i powinno być zabronione.

Z kolei ustawodawcy i decydenci powinni zapewnić, aby obrazy dostępne w formacie cyfrowym nie mogły być przetwarzane w celu wyodrębnienia szablonów biometrycznych ani nie mogły być zintegrowane z systemami biometrycznymi bez określonej podstawy prawnej do nowego przetwarzania, gdy obrazy te zostały pierwotnie pobrane do innych celów (na przykład z mediów społecznościowych).

Jeżeli chodzi o wykorzystywanie technologii rozpoznawania twarzy w sektorze publicznym to, zgoda ta nie powinna co do zasady stanowić podstawy prawnej wykorzystywanej do rozpoznawania twarzy prowadzonego przez organy publiczne ze względu na brak równowagi uprawnień między osobami, których dane dotyczą, a organami publicznymi. Z tego samego powodu co do zasady nie powinna być podstawą prawną rozpoznawania twarzy prowadzonego przez podmioty prywatne uprawnione do wykonywania podobnych zadań jak organy publiczne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!