Wypadek samochodem służbowym. Kto ponosi koszty naprawy auta?

Pracodawcy udostępniający swoim pracownikom samochody służbowe najczęściej opłacają ubezpieczenie AC i OC. Czasami kierowcy zdarza się wypadek. W takiej sytuacji często zadajemy sobie pytanie, kto ponosi koszty naprawy samochodu. Czy pracownik ma obowiązek je pokryć?

  • Anna Petynia-Kawa
  • /
  • 16 marca 2023

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że każdy pracownik może ponieść tzw. odpowiedzialność materialną. Mówi o tym art. 114 Kodeksu pracy, zgodnie z nim pracownik ponosi odpowiedzialność materialną, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. 

Kiedy wypadek poza zakładem pracy można uznać za taki, który powstał w godzinach pracy pracownika?Kiedy wypadek poza zakładem pracy można uznać za taki, który powstał w godzinach pracy pracownika?Mikołaj Frączak

Na pracodawcy, po wypadku, ciąży obowiązek wykazania poniesionej szkody zgodnie z art. 116 Kodeksu pracy. Pracownik odpowiada za nią jedynie w granicach tak zwanej rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę oraz tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda (art. 115 k.p.).

Jaka może być wysokość obciążenia pracownika? 

Wysokość obciążenia pracownika jest zależna od tego, w wyniku jakiego działania powstała szkoda. I tak, jeśli była wynikiem: 
  • umyślnego działania na szkodę pracodawcy – pracownik w całości pokrywa koszty związane z naprawieniem szkody (art. 122. K.p.),
  • nieumyślnej winy pracownika – wówczas „odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody” (art.119. K.p.).

Wypadek w drodze do lub z pracy. Jaki zasiłek chorobowy otrzyma poszkodowany?Wypadek w drodze do lub z pracy. Jaki zasiłek chorobowy otrzyma poszkodowany?Anna Petynia-Kawa

Pracownik odpowiada za mienie powierzone 

Czasami może zaistnieć sytuacja, w której samochód został powierzony pracownikowi z obowiązkiem zwrotu określanym jako odpowiedzialność za mienie powierzone. W takiej sytuacji odpowiada on w pełnej wysokości za szkodę. Warunkiem, by tak było jest prawidłowe powierzenie mu samochodu: 

  1. Zgoda pracownika na powierzenie mu mienia z obowiązkiem zwrotu, przy czym przepisy nie określają formy, w jakiej zgoda ta ma zostać wyrażona, a zatem może ona nastąpić przez sam fakt przyjęcia przez pracownika samochodu do używania i sprawowania nad nim pieczy bądź też w formie pisemnej,

  2. Wydanie pracownikowi samochodu w taki sposób, aby mógł on zostać objęty przez pracownika w posiadanie oraz aby mógł prawidłowo sprawować nad nim pieczę.

Pracodawca decyduje, w jaki sposób należy naprawić szkodę. Może on żądać dokonania naprawy samochodu przez pracownika lub zapłaty sumy pieniężnej pokrywającej stratę.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!