nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 23

 • Odpowiedzialno karna za nieprzestrzeganie przepisw ustawy

  Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

  Data: 06 maj 2016 Autor: -

  Ustawodawca przyjął w ustawie o ochronie danych osobowych konkretne przepisy karne, sankcjonujące nieprzestrzeganie przepisów przez administratorów danych. Najmniejsza sankcja za nieprzestrzeganie przepisów ustawy to kara grzywny, natomiast największa to pozbawienie wolności do lat 3.

  więcej
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

  Data: 06 maj 2016 Autor: -

  Przepisami ustawy powołano organ do spraw ochrony danych osobowych - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), którego zadaniem jest kontrolowanie zgodności szeroko rozumianego przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami.

  więcej
 • Przekazywanie danych do pastwa trzeciego

  Przekazywanie danych do "państwa trzeciego"

  Data: 06 maj 2016 Autor: -

  Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje kwestię przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. Administrator danych, który przekazuje, udostępnia gromadzone dane osobowe podmiotowi mającemu siedzibę w „państwie trzecim”, obowiązany jest zastosować się do zasad określonych w ustawie.

  więcej
 • GIODO zwolnienie z rejestracji

  GIODO zwolnienie z rejestracji

  Data: 05 maj 2016 Autor: -

  W praktyce każdy administrator danych przetwarza dane osobowe w zbiorach. Gromadzone dane zazwyczaj zapisywane są w bazie danych (elektronicznej lub papierowej), która umożliwia wyszukiwanie danych według określonych kryteriów. Ustawa określa zbiór danych osobowych jako każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

  więcej
 • Dane osobowe

  Dane osobowe

  Data: 05 maj 2016 Autor: -

  Podstawowym zagadnieniem dotyczącym problematyki przetwarzania i ochrony danych osobowych jest ustalenie, czym w rozumieniu obowiązujących przepisów, są dane osobowe i kiedy możemy mówić, iż firma przetwarza dane osobowe.

  więcej
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO