nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 22

 • Szkolenia z ochrony danych osobowych dla pracownikw

  Szkolenia z ochrony danych osobowych dla pracowników

  Data: 09 maj 2016 Autor: -

  Jednym z istotnych elementów prawidłowego procesu przetwarzania danych osobowych jest poziom wiedzy i świadomości osób, które w tym procesie uczestniczą. Administrator danych decyduje o tym jakie osoby będą przetwarzały gromadzone przez niego dane osobowe, natomiast na administratorze bezpieczeństwa informacji spoczywa obowiązek zapewnienia zapoznania tych osób z przepisami o ochronie danych osobowych. 

  więcej
 • Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorw danych osobowych

  Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów danych osobowych

  Data: 09 maj 2016 Autor: -

  Jedną z zalet powołania administratora bezpieczeństwa informacji jest brak konieczności zgłaszania prowadzonych zbiorów do rejestru GIODO (jeśli nie zawierają tzw. „danych wrażliwych”), natomiast taki rejestr administrator bezpieczeństwa informacji musi prowadzić wewnętrznie w firmie.

  więcej
 • Nadzr ABI nad dokumentacj przetwarzania danych osobowych

  Nadzór ABI nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych

  Data: 09 maj 2016 Autor: -

  Administrator bezpieczeństwa informacji obowiązany jest nadzorować opracowanie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz przestrzeganie zasad w niej określonych. Na dokumentację tę składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

  więcej
 • Sprawdzenie jako podstawowe zadanie Administratora Bezpieczestwa Informacji

  "Sprawdzenie" jako podstawowe zadanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Data: 09 maj 2016 Autor: -

  Podstawowym zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji jest konieczność regularnego sprawdzania czy proces przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest w pełni zgodny z przepisami.

  więcej
 • Administrator Bezpieczestwa Informacji

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  Data: 09 maj 2016 Autor: -

  Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, w znaczący sposób doprecyzowała rolę administratora bezpieczeństwa informacji w ramach struktury organizacyjnej firmy. W poprzednim stanie prawnym jego działanie opierało się w głównej mierze na praktykach i standardach rynkowych.

  więcej
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO