nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 21

 • Nadzr ABI nad dokumentacj przetwarzania danych osobowych

  Nadzór ABI nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych

  Data: 09 maj 2016 Autor: -

  Administrator bezpieczeństwa informacji obowiązany jest nadzorować opracowanie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz przestrzeganie zasad w niej określonych. Na dokumentację tę składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

  więcej
 • Sprawdzenie jako podstawowe zadanie Administratora Bezpieczestwa Informacji

  "Sprawdzenie" jako podstawowe zadanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Data: 09 maj 2016 Autor: -

  Podstawowym zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji jest konieczność regularnego sprawdzania czy proces przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest w pełni zgodny z przepisami.

  więcej
 • Administrator Bezpieczestwa Informacji

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  Data: 09 maj 2016 Autor: -

  Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, w znaczący sposób doprecyzowała rolę administratora bezpieczeństwa informacji w ramach struktury organizacyjnej firmy. W poprzednim stanie prawnym jego działanie opierało się w głównej mierze na praktykach i standardach rynkowych.

  więcej
 • Odpowiedzialno karna za nieprzestrzeganie przepisw ustawy

  Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

  Data: 06 maj 2016 Autor: -

  Ustawodawca przyjął w ustawie o ochronie danych osobowych konkretne przepisy karne, sankcjonujące nieprzestrzeganie przepisów przez administratorów danych. Najmniejsza sankcja za nieprzestrzeganie przepisów ustawy to kara grzywny, natomiast największa to pozbawienie wolności do lat 3.

  więcej
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

  Data: 06 maj 2016 Autor: -

  Przepisami ustawy powołano organ do spraw ochrony danych osobowych - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), którego zadaniem jest kontrolowanie zgodności szeroko rozumianego przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami.

  więcej
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO