nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 4

 • Monitoring wizyjny w zakadzie pracy jako forma przetwarzania danych osobowych

  Monitoring wizyjny w zakładzie pracy jako forma przetwarzania danych osobowych

  Data: 18 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy nie było dotąd wprost uregulowane w przepisach prawa. Dostosowanie przepisów krajowych do RODO zobligowało polskiego ustawodawcę do unormowania również tego obszaru. Nowelizację kodeksu pracy w zakresie dodania przepisów dotyczących kontrolowania pracowników za pomocą kamer oraz systemów informatycznych wprowadzono na podstawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy o monitoringu wizyjnym w zakładzie pracy weszły w życie 25 maja 2018 roku.

  więcej
 • Monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu pracownikw

  Monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu pracowników

  Data: 16 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Monitorowanie pracowników – zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych – dotychczas stanowiło obszar nieuregulowany w polskich przepisach prawa. RODO przyspieszyło temat unormowania tego obszaru przez polskiego ustawodawcę. Wraz z RODO weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzająca m.in. nowelizację przepisów prawa pracy. Kodeks pracy został rozszerzony o regulację odnoszącą się do monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu pracowników.

  więcej
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz 2

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz. 2

  Data: 09 października 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu na temat rekomendacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. Poprzedni tekst dotyczył dwóch obszarów: etapu poszukiwania pracy i rekrutacji. Teraz skupimy się na trzecim obszarze – procesie zatrudniania.

  więcej
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz 1

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz. 1

  Data: 08 października 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał 4 października br. poradnik dotyczący rekomendacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. To bardzo istotny obszar dla każdego przedsiębiorcy. Bez względu na to, w jaki sposób będzie poszukiwał kandydatów do pracy, proces ten zawsze będzie się wiązał z pozyskiwaniem przez niego danych osobowych.

  więcej
 • Dyrektywa policyjna czyli o przetwarzaniu danych osobowych w zwizku z zapobieganiem i zwalczaniem przestpczoci

  Dyrektywa policyjna, czyli o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

  Data: 03 września 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia br. projekt ustawy wdrażający unijną dyrektywę o ochronie danych 2016/680, zwaną policyjną. Jaki jest cel i zakres dyrektywy policyjnej?

  więcej
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO