nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 4

 • Monitoring a ochrona danych osobowych

  Monitoring a ochrona danych osobowych

  Data: 05 października 2017 Autor: Rafał Stępniewski

  Z monitoringiem, nazywanym także telewizją przemysłową lub wideonadzorem, mamy do czynienia niemal na każdym kroku. Czy kwestia ta jest w jakikolwiek sposób uregulowana w polskim prawie? Jak monitoring wizyjny odnieść do ustawy o ochronie danych osobowych?

  więcej
 • Jak zarejestrowa zbir danych w GIODO

  Jak zarejestrować zbiór danych w GIODO?

  Data: 27 września 2017 Autor: Rafał Stępniewski

  Kwestia zgłaszania zbioru danych do GIODO sprawia przedsiębiorcom kilka problemów - między innymi ze względu na skomplikowaną procedurę wypełniania wniosku. Szczególnie dwa obszary sprawiają właścicielom firm spory problem - różnica pomiędzy udostępnieniem danych osobowych a ich powierzeniem oraz pytania odnośnie zabezpieczeń technicznych, o które pytani są przedsiębiorcy we wnioskach dla GIODO.

  więcej
 • Co zgosi do GIODO

  Co zgłosić do GIODO?

  Data: 20 września 2017 Autor: Rafał Stępniewski

  Aby móc rozpocząć przetwarzanie danych osobowych, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie tego zbioru informacji do GIODO, czyli Głównego Inspektora Danych Osobowych. Zaniedbanie tej czynności nie tylko powoduje, że zbiorów tych nie można wykorzystywać np. do celów marketingowych, ale również naraża firmę jako Administratora Danych Osobowych na karę finansową.

  więcej
 • Allegro a zgoszenie do GIODO

  Allegro a zgłoszenie do GIODO

  Data: 30 września 2016 Autor: Rafał Stępniewski
  Firma sprzedaje na towary za pośrednictwem allegro. Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych klientów, którzy dokonują zakupu, musi spełnić? Czy trzeba zgłaszać zbiór danych osobowych klientów allegro do GIODO? więcej
 • Kancelaria Liberty wzywa

  Kancelaria Liberty wzywa

  Data: 14 września 2016 Autor: -
  Czy należy się przejmować wiadomością od Kancelarii Liberty? Kolejna forma straszenia przedsiębiorców przepisami i karami. Musi być skuteczna skoro proceder trwa od kilku miesięcy. Zobacz, czy warto się martwić. więcej
 • Zgoszenie zbioru danych osobowych w GIODO

  Zgłoszenie zbioru danych osobowych w GIODO

  Data: 01 września 2016 Autor: Rafał Stępniewski

  Rejestracja zbioru danych osobowych to obowiązek Administratora Danych Osobowych (ADO). Jak wypełnić wniosek do GIODO? Co oznaczają pytania i pola w formularzu zgłoszenia do GIODO? Zapraszamy do lektury - praktyczny poradnik jak wypełnić wniosek do GIODO.

  więcej
 • Jak Rozporzdzenie UE o ochronie danych osobowych zmienia pozycj administratora bezpieczestwa informacji w organizacji

  Jak Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych zmienia pozycję administratora bezpieczeństwa informacji w organizacji

  Data: 29 lipca 2016 Autor: Rafał Stępniewski

  Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (dalej: Rozporządzenie) mówi o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (dalej: Inspektora). Inspektor jest odpowiednikiem znanego nam z krajowej ustawy o ochronie danych osobowych administratora bezpieczeństwa informacji (dalej: ABI). Warto przyjrzeć się w szczególności statusowi Inspektora oraz jego zadaniom w organizacji.

  więcej
 • Obowizek zgaszania narusze ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu wg Rozporzdzenia UE

  Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu wg Rozporządzenia UE

  Data: 25 lipca 2016 Autor: -

  Naruszenie ochrony danych osobowych i obowiązek jego zgłaszania nie były dotychczas uregulowane w krajowej ustawie o ochronie danych osobowych. Dopiero Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych z maja tego roku zdefiniowało czym jest naruszenie, określiło obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń, sposobach ich spełnienia, a także powiadomieniem osób, których prawa lub wolności mogą zostać naruszone wskutek takiego zdarzenia.

  więcej
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych Rozporzdzenie UE vs przepisy krajowe

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie UE vs przepisy krajowe

  Data: 19 lipca 2016 Autor: -

  Przyjęte w maju tego roku Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych jest aktem prawnym ujednolicającym przepisy o ochronie danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich. Jednym z kluczowych obszarów szczegółowo uregulowanym w Rozporządzeniu jest instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług. Warto bliżej przyjrzeć się przepisom w tym zakresie i wskazać najważniejsze zmiany, na jakie muszą się przygotować przedsiębiorcy do maja 2018 roku, kiedy to Rozporządzenie zacznie obowiązywać.

  więcej
 • Jak nowe rozporzdzenie o ochronie danych osobowych wpynie na prowadzenie esklepu

  Jak nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych wpłynie na prowadzenie e-sklepu?

  Data: 15 czerwca 2016 Autor: -

  Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych przyjęte. Nowe przepisy, ujednolicające zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, zaczną obowiązywać wiosną 2018 roku. Jak w praktyce nowe regulacje wpłyną na prowadzenie e-sklepu? Sprawdź, jakie nowe obowiązki będą mieć właściciele sklepów internetowych po wejściu w życie nowego rozporządzenia.

  więcej
 • Pojcie profilowania i jego wpyw na ochron danych osobowych wg RODO

  Pojęcie profilowania i jego wpływ na ochronę danych osobowych wg RODO

  Data: 13 czerwca 2016 Autor: Rafał Stępniewski

  Profilowanie stanowi we współczesnym świecie powszechne zjawisko. Spotykamy się z profilowaniem m.in. w bankach przy udzielaniu kredytów, firmach ubezpieczeniowych przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego czy urzędach pracy przy dopasowywaniu odpowiednich metod pomocy przy aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

  więcej
 • Szkolenia z ochrony danych osobowych dla pracownikw

  Szkolenia z ochrony danych osobowych dla pracowników

  Data: 09 maja 2016 Autor: Rafał Stępniewski

  Jednym z istotnych elementów prawidłowego procesu przetwarzania danych osobowych jest poziom wiedzy i świadomości osób, które w tym procesie uczestniczą. Administrator danych decyduje o tym jakie osoby będą przetwarzały gromadzone przez niego dane osobowe, natomiast na administratorze bezpieczeństwa informacji spoczywa obowiązek zapewnienia zapoznania tych osób z przepisami o ochronie danych osobowych. 

  więcej
 • Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorw danych osobowych

  Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów danych osobowych

  Data: 09 maja 2016 Autor: -

  Jedną z zalet powołania administratora bezpieczeństwa informacji jest brak konieczności zgłaszania prowadzonych zbiorów do rejestru GIODO (jeśli nie zawierają tzw. „danych wrażliwych”), natomiast taki rejestr administrator bezpieczeństwa informacji musi prowadzić wewnętrznie w firmie.

  więcej
 • Nadzr ABI nad dokumentacj przetwarzania danych osobowych

  Nadzór ABI nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych

  Data: 09 maja 2016 Autor: Rafał Stępniewski

  Administrator bezpieczeństwa informacji obowiązany jest nadzorować opracowanie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz przestrzeganie zasad w niej określonych. Na dokumentację tę składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

  więcej
 • Sprawdzenie jako podstawowe zadanie Administratora Bezpieczestwa Informacji

  "Sprawdzenie" jako podstawowe zadanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Data: 09 maja 2016 Autor: -

  Podstawowym zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji jest konieczność regularnego sprawdzania czy proces przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest w pełni zgodny z przepisami.

  więcej
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
RODO Magazyn