nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Klauzule niedozwolone w umowach pomiędzy przedsiębiorcami

Autor: Rafał Stępniewski Data: 13 listopada 2017

Pojęcie klauzul niedozwolonych pojawia się m.in. w przypadku umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą w sklepie internetowym (przedsiębiorcą), a klientem będącym konsumentem. Są to zapisy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem i sprawiają, że jego prawa oraz obowiązki są kształtowane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy.

Tak stanowi prawo w przypadków kiedy jedną stroną umowy jest przedsiębiorca, a drugą konsument. Jak jednak wygląda ta kwestia w sytuacji, kiedy umowy są podpisywane w tak zwanym obrocie profesjonalnym, a więc w momencie, kiedy obie strony są przedsiębiorcami?

Zagadnienie to jest tematem artykułu, który dostępny jest na stronie bloga Rzetelny Regulamin. Omawiamy w nim szczegółowo pojęcie klauzul niedozwolonych - zwanych także klauzulami abuzywnymi - i tego czy mogą one występować w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Poruszamy również kwestię tego, jakie podstawy prawne mogą stosować strony, w celu unieważnienia umowy, która zawierała niekorzystne postanowienia.

Pełen artykuł dostępny jest na stronie bloga Rzetelny Regulamin.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn