nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Odstąpienie od umowy a oświadczenie woli konsumenta

Autor: Rafał Stępniewski Data: 29 stycznia 2018

Konsument zawierający umowę na odległość, zasadniczo ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Zanim jednak to nastąpi, powinien on wydać stosowne oświadczenie w tym zakresie. Zdarzają się jednak sytuacje o niejednoznacznym charakterze.

Przepisy nie regulują w precyzyjny sposób formy oświadczenia konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W związku z tym, w niektórych sytuacjach trudno jest znaleźć stosowną podstawę prawną i należy zajrzeć do zasad ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

Niejednokrotnie, sprzedawcy borykają się z klientami, którzy po prostu odsyłają towar bez złożenia stosownego oświadczenia. Dzięki lekturze artykułu udostępnionego na blogu Rzetelny Regulamin, dowiesz się jak rozpatrywać sprawy problematycznych klientów oraz co zrobić, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przed otrzymaniem towaru przez konsumenta.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn