nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 8

 • Dyrektywa policyjna czyli o przetwarzaniu danych osobowych w zwizku z zapobieganiem i zwalczaniem przestpczoci

  Dyrektywa policyjna, czyli o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

  Data: 03 wrzesień 2018 Autor: -

  Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia br. projekt ustawy wdrażający unijną dyrektywę o ochronie danych 2016/680, zwaną policyjną. Jaki jest cel i zakres dyrektywy policyjnej?

  więcej
 • Ocena skutkw przetwarzania komunikat PUODO

  Ocena skutków przetwarzania - komunikat PUODO

  Data: 02 wrzesień 2018 Autor: -

  Dnia 24 sierpnia 2018 r. został ogłoszony w Monitorze Polskim pierwszy Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej także jako PUODO) z dnia 17 sierpnia 2018 r. W komunikacie zostały wskazane operacje przetwarzania, które wymagają od administratora przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

  więcej
 • Uprzednie konsultacje z Prezesem Urzdu Ochrony Danych Osobowych

  Uprzednie konsultacje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Data: 31 sierpień 2018 Autor: -

  Obowiązek uprzednich konsultacji ściśle powiązany jest z wynikającym z RODO wymogiem dokonywania przez administratorów oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Uprzednie konsultacje w określonych przypadkach powinny być kolejnym etapem działań administratora po przeprowadzeniu oceny skutków przetwarzania, a jeszcze przed rozpoczęciem nowych procesów przetwarzania danych osobowych.

  więcej
 • Czym jest Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i jakie ma zadania

  Czym jest Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i jakie ma zadania?

  Data: 31 sierpień 2018 Autor: -

  25 maja 2018 to data rozpoczęcia nowego etapu prawnej ochrony danych osobowych. W porządku prawnym Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, najbardziej rozpoznawalne jako RODO, zastąpiło dyrektywę 95/46/WE z 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Wraz z reformą przepisów powstał nowy unijny organ doradczy do spraw zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych.

  więcej
 • Jak wnie skarg do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych

  Jak wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

  Data: 16 sierpień 2018 Autor: -

  Skarga do organu nadzorczego stanowi tylko jeden z przewidzianych w przepisach RODO środków ochrony prawnej dla osób, których dane dotyczą. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym, którego kompetencje określa RODO oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: organ nadzorczy, PUODO). Niniejszy artykuł ma pomóc w uporządkowaniu informacji o możliwości wniesienia skargi do PUODO oraz o tym, jak można to obecnie zrobić.

  więcej
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO