nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 9

 • Jak chroni dane dzieci przed nieuprawnionym przetwarzaniem przez szko

  Jak chronić dane dzieci przed nieuprawnionym przetwarzaniem przez szkołę?

  Data: 5 listopada 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Wiele działań podejmowanych przez szkoły wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych dzieci i rodziców. W jakich sytuacjach możesz nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych twojego dziecka? W jakich przypadkach szkoły mogą zgodnie z prawem przetwarzać dane uczniów bez wymaganej zgody rodziców? Sprawdź, w jakich sytuacjach twój sprzeciw wobec przetwarzania może okazać się nieskuteczny.

  więcej
 • Czy przekazywanie danych osobowych za granic jest bezpieczne

  Czy przekazywanie danych osobowych za granicę jest bezpieczne?

  Data: 4 listopada 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  RODO ujednoliciło standardy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Ważnym postulatem prawodawcy unijnego jest zasada swobodnego transferu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi UE. Ma ona sprzyjać współpracy gospodarczej w ramach Unii. Oznacza to, że przekazywanie danych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG) jest bezpieczne. Jednak pozostała kwestia tego, co z ochroną danych osobowych w przypadku ich transferu poza EOG.

  więcej
 • RODO w przedszkolu

  RODO w przedszkolu

  Data: 23 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  W związku z często pojawiającymi się problemami dotyczącymi interpretacji i stosowania przepisów RODO w placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolach, Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej opublikował poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych’’ na temat najczęstszych problemów związanych z przetwarzaniem danych w tego typu instytucjach.

  więcej
 • Monitoring wizyjny w zakadzie pracy jako forma przetwarzania danych osobowych

  Monitoring wizyjny w zakładzie pracy jako forma przetwarzania danych osobowych

  Data: 18 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy nie było dotąd wprost uregulowane w przepisach prawa. Dostosowanie przepisów krajowych do RODO zobligowało polskiego ustawodawcę do unormowania również tego obszaru. Nowelizację kodeksu pracy w zakresie dodania przepisów dotyczących kontrolowania pracowników za pomocą kamer oraz systemów informatycznych wprowadzono na podstawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy o monitoringu wizyjnym w zakładzie pracy weszły w życie 25 maja 2018 roku.

  więcej
 • Monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu pracownikw

  Monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu pracowników

  Data: 16 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Monitorowanie pracowników – zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych – dotychczas stanowiło obszar nieuregulowany w polskich przepisach prawa. RODO przyspieszyło temat unormowania tego obszaru przez polskiego ustawodawcę. Wraz z RODO weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzająca m.in. nowelizację przepisów prawa pracy. Kodeks pracy został rozszerzony o regulację odnoszącą się do monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu pracowników.

  więcej
Prawo konsumenckie 2020
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO