nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 9

 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz 2

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz. 2

  Data: 09 październik 2018 Autor: Małgorzata Jodłowska

  Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu na temat rekomendacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. Poprzedni tekst dotyczył dwóch obszarów: etapu poszukiwania pracy i rekrutacji. Teraz skupimy się na trzecim obszarze – procesie zatrudniania.

  więcej
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz 1

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz. 1

  Data: 08 październik 2018 Autor: Małgorzata Jodłowska

  Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał 4 października br. poradnik dotyczący rekomendacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. To bardzo istotny obszar dla każdego przedsiębiorcy. Bez względu na to, w jaki sposób będzie poszukiwał kandydatów do pracy, proces ten zawsze będzie się wiązał z pozyskiwaniem przez niego danych osobowych.

  więcej
 • Dyrektywa policyjna czyli o przetwarzaniu danych osobowych w zwizku z zapobieganiem i zwalczaniem przestpczoci

  Dyrektywa policyjna, czyli o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

  Data: 03 wrzesień 2018 Autor: -

  Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia br. projekt ustawy wdrażający unijną dyrektywę o ochronie danych 2016/680, zwaną policyjną. Jaki jest cel i zakres dyrektywy policyjnej?

  więcej
 • Ocena skutkw przetwarzania komunikat PUODO

  Ocena skutków przetwarzania - komunikat PUODO

  Data: 02 wrzesień 2018 Autor: -

  Dnia 24 sierpnia 2018 r. został ogłoszony w Monitorze Polskim pierwszy Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej także jako PUODO) z dnia 17 sierpnia 2018 r. W komunikacie zostały wskazane operacje przetwarzania, które wymagają od administratora przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

  więcej
 • Uprzednie konsultacje z Prezesem Urzdu Ochrony Danych Osobowych

  Uprzednie konsultacje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Data: 31 sierpień 2018 Autor: -

  Obowiązek uprzednich konsultacji ściśle powiązany jest z wynikającym z RODO wymogiem dokonywania przez administratorów oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Uprzednie konsultacje w określonych przypadkach powinny być kolejnym etapem działań administratora po przeprowadzeniu oceny skutków przetwarzania, a jeszcze przed rozpoczęciem nowych procesów przetwarzania danych osobowych.

  więcej
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO